แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.ห้วยปริก
  รายละเอียด : ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก(ขนาดกลาง) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 411 คน