ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ห้วยปริก เรื่อง กำหนดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นพร้อมแบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  รายละเอียด :


  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 84 คน