แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เรื่อง : แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- 2566
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 347 คน