แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เรื่อง : ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2564-2566ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 329 คน