แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เรื่อง : ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและแผนภมิโครงสร้างส่วนราชการ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ได้จัดทำประกาศเรื่องโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 335 คน