ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนช่วงเวลาพักเที่ยง
  รายละเอียด : ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดนโยบายปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง เพื่อให้บริการประชาชนตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลและเป็นการสร้างมาตรการเชิงรุกในการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน โดยยึดหลักความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องเสมอภาค
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน