ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(บุคคล นิติบุคคล บริษัท ประชาชนหรือหน่วยงานราชการที่มาติดต่อหรือรับบริการ รับขอสวัสดิการต่างๆกับ อบต.ห้วยปริก) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ประจ
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(บุคคล นิติบุคคล บริษัท ประชาชนหรือหน่วยงานราชการที่มาติดต่อหรือรับบริการ รับขอสวัสดิการต่างๆกับ อบต.ห้วยปริก) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ในระบบ ITAS ผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ตามที่อยู่ที่แนบมาด้วยนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 2565 นี้ เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/isya3
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน