กิจการสภา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
  รายละเอียด : นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน