ผลปฏิบัติงาน
เรื่อง : ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนางวัชรีย์ สิทธิรักษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : รายละเอียดตามเอกสาาแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 588 คน