ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศและเอกสารเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติค (พาราแอสฟัลท์ติค) โดยการปูทับสายเลียบทางรถไฟ ม.4 เชื่อมต่อ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน