ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  รายละเอียด : ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์กการบริหารส่วนตำบลห้วยปริก จึงรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ดังรายละเอียด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน