ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรประเมินสมรรถนะภาคสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ได้สมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งได้ทำการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) และภาคความรู้ความสารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาคข) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 แล้วนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคสอบสัมภาษณ์(ภาค ค.) ดังรายละเอียด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน