ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ได้ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสรรหาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกจึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดังรายละเอียด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน