ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง งดให้บริการประชาชน ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
25 มี.ค. 2565
2 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดความรับรูัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ในระบบITASของ สนง.ปปช ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
01 มี.ค. 2565
3 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(บุคคล นิติบุคคล บริษัท ประชาชนหรือหน่วยงานราชการที่มาติดต่อหรือรับบริการ รับขอสวัสดิการต่างๆกับ อบต.ห้วยปริก) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ประจ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 มี.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนช่วงเวลาพักเที่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
17 ก.พ. 2565
5 การยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
269
28 พ.ย. 2564
6 ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/8) ดาวน์โหลดเอกสาร
247
28 พ.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
258
09 พ.ย. 2564
8 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 1/5)
278
01 พ.ย. 2564
9 ประกาศผูัอำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
279
29 ต.ค. 2564
10 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
237
11 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33