คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรื่อง : ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
22 มี.ค. 2565
2 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมขน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
22 มี.ค. 2565
3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 ต.ค. 2564
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
309
18 มี.ค. 2564
5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
18 มี.ค. 2564
6 ประกาศ จ.นครศรีฯ เรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ อปท.จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
328
18 เม.ย. 2563
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ตุลาคม 2562 - เดือน มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
343
10 เม.ย. 2563
8 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บรืการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
350
01 พ.ย. 2562
9 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการด้านการชำระภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
10 มิ.ย. 2562
10 สถิติการให้บริการตามคู่มือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
05 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6