คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการด้านการชำระภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 มิ.ย. 2562
2 สถิติการให้บริการตามคู่มือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 มิ.ย. 2562
3 ประกาศการจัดทำและใช้คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 ต.ค. 2561
4 สถิติการให้บริการตามคู่มือประชาชน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
30 ต.ค. 2561
5 สถิติการให้บริการตามคู่มือประชาชน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
30 ต.ค. 2561
6 คู่มือการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 ต.ค. 2561
7 คู่มือการโอนย้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ต.ค. 2561
8 คู่มืองานบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ต.ค. 2561
9 คู่มืองานป้องกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ต.ค. 2561
10 คู่มือจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5