คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
18 มี.ค. 2564
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
18 มี.ค. 2564
3 ประกาศ จ.นครศรีฯ เรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ อปท.จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
69
18 เม.ย. 2563
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ตุลาคม 2562 - เดือน มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
10 เม.ย. 2563
5 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บรืการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
01 พ.ย. 2562
6 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการด้านการชำระภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
10 มิ.ย. 2562
7 สถิติการให้บริการตามคู่มือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
05 มิ.ย. 2562
8 ประกาศการจัดทำและใช้คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
97
30 ต.ค. 2561
9 สถิติการให้บริการตามคู่มือประชาชน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
30 ต.ค. 2561
10 สถิติการให้บริการตามคู่มือประชาชน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
30 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6