ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
20 เม.ย. 2564
2 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
05 มี.ค. 2564
3 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
04 ก.พ. 2564
4 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
08 ม.ค. 2564
5 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
14 ธ.ค. 2563
6 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 พ.ย. 2563
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเหนือคลอง ถึงบ้านนายประยงค์ สารพงศ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
156
08 เม.ย. 2563
8 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายประสิทธิ์ นพ - บรรจบสาย ๔๒๒๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
115
08 เม.ย. 2563
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๔๒๒๔ ถึงบ้านนางจำเนียร ศรีสว่าง หมู่ที่ ๗ (ตอนที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
12 มี.ค. 2563
10 ประกาศและเอกสารเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟจากถนนลาดยาง ม.4 เชื่อมต่อ จ.สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
133
07 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17