ข่าวประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ก่อสร้างถนน คสล.สายจากสวนยางนายจวง ศฤงคาร หมู่ที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
209
25 พ.ย. 2557
22 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมพร โอชา ถึงบ้านนายพล วงศ์ศิริ หมู่ที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
25 พ.ย. 2557
23 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ก่อสร้างถนน คสล.สายริมทางรถไฟ ถึงสวนนายเสรี ศิริรัตน์ ม.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
154
25 พ.ย. 2557
24 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ก่อสร้างถนน คสล.สายปากช่อง ถึงบ้านนางประทีป ชูชาติ ม.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
25 พ.ย. 2557
25 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (บุกเบิกถนนจากบ้านนางห้วย ชูสวัสดิ์ ถึงบ้านนายยุทธชัย แซ่ฉั่ว ม.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
161
25 พ.ย. 2557
26 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ก่อสร้างถนน คสล.สายสวนป่าสะตอนายเขียน จิตรธรรม ถึงสวนยางนายศักดิ์ ทองดาษ ม.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
25 พ.ย. 2557
27 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ก่อสร้างสะพานน้ำล้นข้ามคลองกะเปียด (ตอนที่ 2) ม.7) ดาวน์โหลดเอกสาร
141
25 พ.ย. 2557
28 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ม.7) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
25 พ.ย. 2557
29 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
21 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3