แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
09 มิ.ย. 2564
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
315
09 มิ.ย. 2564
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
02 ก.ย. 2563
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
02 ก.ย. 2563
5 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและแผนภมิโครงสร้างส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
335
02 ก.ย. 2563
6 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.ห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
411
09 ก.ค. 2563
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
390
26 ก.ย. 2562
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
352
03 ก.ย. 2562
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
432
06 ก.พ. 2562
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
458
08 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2