แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
06 ก.พ. 2562
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
08 ม.ค. 2562
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
03 ม.ค. 2561
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
29 ก.ย. 2560
5 แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5/2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
224
02 พ.ค. 2559
6 กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี(ปีงบประมาณ 2556-2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
419
03 ต.ค. 2555
7 แผนอัตรากำลัง3ปี(ปีงบประมาณ 2555-2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
412
03 ต.ค. 2554
8 โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในอบต.ห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
439
03 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1