แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ก.ย. 2563
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 ก.ย. 2563
3 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและแผนภมิโครงสร้างส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ก.ย. 2563
4 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.ห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
93
09 ก.ค. 2563
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
26 ก.ย. 2562
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 ก.ย. 2562
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
181
06 ก.พ. 2562
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
202
08 ม.ค. 2562
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
201
03 ม.ค. 2561
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
29 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2