งานกิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 มิ.ย. 2562
2 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
4
19 เม.ย. 2562
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 เม.ย. 2562
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 ก.พ. 2562
5 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 ก.พ. 2562
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 ก.พ. 2562
7 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 ก.พ. 2562
8 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
8
23 ม.ค. 2562
9 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
11
26 ต.ค. 2561
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
12
11 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13