งานกิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
334
08 เม.ย. 2564
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
308
01 มี.ค. 2564
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
295
25 ก.พ. 2564
4 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
295
19 ก.พ. 2564
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
302
08 ก.พ. 2564
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
307
29 ม.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
250
25 ม.ค. 2564
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
240
19 ม.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
241
14 ม.ค. 2564
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
244
30 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17