งานกิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
96
10 เม.ย. 2563
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
74
02 มี.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
86
26 ก.พ. 2563
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
81
24 ก.พ. 2563
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
73
24 ก.พ. 2563
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
87
24 ก.พ. 2563
7 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
66
17 ก.พ. 2563
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
67
07 ก.พ. 2563
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
51
30 ต.ค. 2562
10 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
58
25 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15